4. Selve ansøgningsprocessen

Når din fondsansøgning er imødekommet, skal projektet gennemføres. Vi indgår gerne i projektstyringen, hvor vi faciliteter processen og hjælper dig med at leve op til de krav, fondene stiller til den løbende administration og afrapportering.

Der kan være mange detaljer at holde styr på, og omfanget af de fondsadministrative opgaver skifter fra fond til fond. Vi kender fondenes procedurer og kan hjælpe med den løbende afrapportering som fx tilbagemeldinger på fremdrift, dokumentation af realiseret medfinansiering, dokumentation af de opnåede resultater samt midt- og slutevaluering.

De fleste fonde reducerer de tildelte bevillinger, hvis du ikke overholder de aftalte tilbagemeldinger eller ikke kan dokumentere den realiserede medfinansiering. Vi har stor erfaring på området og sørger for, at alle formalia overholdes. Det sikrer dig mod ubehagelige overraskelser, når de sidste fondskroner skal udbetales.


Hvad koster hjælp til projektadministration?

Vi hjælper gerne på fast pris efter aftale, og fondene yder ofte fuld dækning af administrative opgaver. For dig er hjælp til den løbende projektadministration derfor en minimal udgift - især set i forhold til en situation, hvor fondene beslutter at reducere de tildelte bevillinger.

Vi kan også hjælpe med projektledelse, eventuelle kontraktforhandlinger og partnerskabsaftaler – på timebasis eller som en del af pakken. Og vi er altid klar til at svare på spørgsmål, når du har brug for et godt råd.