"Fondsansøgning.dk har været afgørende for vores succesfulde ansøgning"

Factive har opnået medfinansiering til at udvikle nye AI tiltag, uden at processen har krævet ret mange ressourcer internt. Fondsansøgning.dk har stået for ansøgningen fra A til Z.

Mulighederne for at kombinere traditionelle research metoder, big data og AI er vokset eksponentielt i de senere år. Det udnytter Factive til at gøre datakvalificering hurtigere, mere præcis og omkostningseffektiv, og Fondsansøgning.dk har bidraget til at sætte endnu mere turbo på udviklingen.


- Fondsansøgning.dk har hjulpet os med at opnå medfinansiering til at udvikle nye AI tiltag, hvilket har tilført tempo og skala til vores indsats. Vi har oplevet høj faglighed og stor personlig involvering - de har været en afgørende faktor for vores succesfulde ansøgning, siger CEO for Factive, Thomas Thorstholm.

Factive arbejder med at gøre det mere enkelt for innovations- og marketingprofessionelle at træffe succesfulde og effektive beslutninger, når de lancerer nye produkter og kampagner i markedet. Factives værktøjer kvalificerer de korteste veje til vækst, og samme tankegang har været gældende i fondsansøgningsprocessen. Her har virksomheden fået kompetent hjælp til at rejse udviklingsmidler med et minimalt internt ressourceforbrug.


- Vi er slet ikke i tvivl om, at samarbejdet med Fondsansøgning.dk har været afgørende. De er virkelig dygtige, og samarbejdet har reduceret det ressourcetræk, det kræver at gennemføre en succesfuld ansøgningsproces, siger CEO Thomas Thorstholm.