Fonde

Fondsansøgning.dk har indgående kendskab til de store fonde i Danmark og EU.
Vi kan også hjælpe din virksomhed med at skaffe soft funding til jeres næste projekt.

Hvilke fonde er interessante for din virksomhed?


Fondsansøgning.dk har et indgående kendskab til de støtteordninger, som er relevante i forhold til danske industri- og teknologivirksomheders forskning, innovation og produktudvikling.

Vi følger hele tiden med og har altid fingeren på pulsen i forhold til nye projektmuligheder. Vi kan også hjælpe din virksomhed med at finde støttekroner fra danske fonde og EU-fonde til jeres næste udviklingsprojekt.

Nedenstående fondsoversigt rummer et udpluk af de fonde, vi har erfaring med. Tilsammen står de for mere end 80% af den soft funding, som virksomheder i Danmark modtager.


er for virksomheder, som skal i gang med et innovativt udviklingsprojekt inden for grøn innovation, velfærdsteknologi og teknologiudvikling generelt. Innovationsfonden har ud over Innoboooster også en del andre fundingmuligheder, herunder Grand Solutions, Innofounder, Innoexplorer og Erhvervsforsker.

er for virksomheder, som har fokus på mere grøn el, energieffektivisering, persontransport og let varetransport, tung transport og Power to X i stor skala, varme og varmelagring, grøn procesenergi, fleksibel elanvendelse, netudbygning og digitalisering, co2 fangst og lagring.

er for virksomheder med fokus på klima og reduktion af klimagasser, cirkulær økonomi og affald, byggeri, plast og tekstil, natur og biodiversitet, vand og luftteknologi.

er for virksomheder, som har fokus på grønne fødevare i hele fødevareklyngen. For at lykkes med grøn omstilling skal hele værdikæden med. GUDP yder tilskud til projekter fra primærproduktion i jordbruget, fiskeriet og akvakultur over teknologiudvikling, forædling og forarbejdning til afsætning. De løsninger, der udvikles i projekterne, skal være gennemtænkte i forhold til hele værdikæden for at sikre, at de kan implementeres, og at resultaternes potentiale kan udnyttes og kommercialiseres.

støtter projekter, som fremmer et effektivt energiforbrug i bygninger og industri. Fonden har fokus på effektivisering, fleksibelt elforbrug og substitution af fossile brændsler med elbaserede alternativer.

er for virksomheder med fokus på klima og reduktion af klimagasser, cirkulær økonomi og affald, byggeri, plast og tekstil, natur og biodiversitet, vand og luftteknologi.

er en grøn projektmodningsordning for virksomheder, som ønsker at modne grønne eksportprojekter og gøre dem til virkelighed. Ordningen har afsat 85 millioner kroner årligt til at understøtte kommende danske eksportprojekter. Tilskud gives både til enkeltvirksomheder og eksportalliancer mellem mindst to danske virksomheder, hvor projektet har til formål at fremme salg af afprøvede grønne teknologier til kunder i udlandet.

er det eneste europæiske finansieringsprogram, der specifikt er dedikeret til at støtte R&D-effektive SMV'er i innovative internationale samarbejdsprojekter. Eurostars er bredere end EU, og 37 medlemsstater deltager i programmet - herunder Sydkorea, Canada, Israel, Tyrkiet, Sydafrika og Singapore. Programmet er finansieret af EU og de deltagende stater, mens EUREKA-sekretariatet sørger for administrationen. I Danmark er Eurostars medfinansieret af Innovationsfonden. Danske virksomheder kan få op mod 300.000 € i projekttilskud med 75% medfinansieringsrate.

Virksomhedsreferencer


Cases - kunder vi har hjulpet