4. Selve ansøgningsprocessen

Måske står I og mangler den helt rigtige partner til jeres udviklingsprojekt? Fondsansøgning.dk har et kæmpe netværk og har stor erfaring med at finde samarbejdspartnere med de rette kompetencer og ideer, som kan løfte innovationshøjden og bidrage til at få projektet i mål.

Vi kommer ikke bare som eksterne konsulenter og giver gode råd. Vi skriver alt og hjælper med at finde de rigtige fonde. Vi interviewer, skriver fondsansøgningen, laver bilag og bidrager med reel arbejdskraft i hele projektforløbet.

Vi tilbyder også at finde de rigtige samarbejdspartnere, og vi kan indgå i projektgruppen og hjælpe med at administrere projektet. Vi gør det i det hele taget supernemt for dig som kunde.


Vi ved, hvad der skal til

For at opnå fondsstøtte i et kompetitivt marked er det vigtigt, at du har en nyskabende ide, en klar forretningsmodel, og at dit innovationsprojekt står fuldstændig skarpt. Projektet skal både have nyhedsværdi og den rette innovationshøjde for at kunne overbevise en ekstern evaluator - og så skal projektet naturligvis leve op til de krav, som den enkelte fond opstiller.

Fondsansøgning.dk har stor erfaring med hele processen. Vi er din garant for, at alle formalia er overholdt - og at din fondsansøgning står knivskarpt. Vi kender de store fonde indgående og tager gerne kontakt til den konkrete fondsbestyrer i løbet af ansøgningsprocessen, hvis det er nødvendigt. Vi leverer også modeller til projektplaner, budget og beregning af fx medfinansiering med objektive omkostningsberegningsmodeller for både dig og dine eventuelle projektpartnere.


Vi deler risikoen - og prøver gerne igen

Hos Fondsansøgning.dk er en fondsansøgning et partnerskab. Du leverer projektet, vi skriver fondsansøgningen - og vi deler risikoen. Du betaler kun en mindre del af honoraret ved opstart. Den sidste del fakturerer vi kun, hvis du får tilsagn fra fonden.

Hvis din fondsansøgning mod forventning ikke opnår støtte, gennemgår vi naturligvis fondens begrundelse for afslaget og følger op. Ofte kræver det kun en mindre tilretning – nogle gange handler det blot om den rette timing, og så kan projektet alligevel opnå støtte.

Vi har gode erfaringer med at skære projekter til og prøve igen. Det gør vi altid, hvis vi stadig tror på projektet – og vi tager naturligvis ikke ekstra betaling.Vi udarbejder hele fondsansøgningen for dig. Du bidrager med overlevering af viden og data gennem interviews (eller skriftligt hvis du ønsker det), og så står vi for ansøgningsprocessen fra A til Z - også for dine eventuelle samarbejdspartnere.