2. Udvikling af fondsstrategi

Fondene stiller en række krav til din fondsansøgning, og det er vigtigt at have en gennemtænkt strategi, inden du går i gang med selve ansøgningsprocessen. Vi kan hjælpe med at udarbejde en effektiv fondsstrategi, hvor vi både finder de rigtige fonde og sikrer, at dit innovationsprojekt har den rette innovationshøjde.

Det handler ikke 'bare' om skaffe midler til dit første projekt - men om så vidt muligt at indtænke generation 2 fra start og dermed udvide tilskudshorisonten. For rigtig mange af vores samarbejdspartnere har det været med til at definere virksomhedens nutid og fremtid.

Det er også vigtigt, at du søger om fondsmidler på det rigtige stadie i projektforløbet. Fondene giver typisk midler til forskning, innovation og produktudvikling, men ikke til markedsføring af dit produkt senere i processen.

Alle fonde opstiller en række krav og kriterier, som dit projekt skal leve op til - og de er ofte ret forskellige. Vi kender fondene indgående og ved, hvad der skal til, for at dit projekt kan opnå medfinansiering. Vi er med til at sørge for, at du bruger ressourcerne rigtigt, så dit innovationsprojekt står knivskarpt fra start.


Derfor skal du søge fondsmidler