Ansøgningsprocessen

Hos Fondsansøgning.dk tilbyder vi en velafprøvet proces, der sikrer dig de bedste muligheder for at opnå succes med din ansøgning.

1. Indledende møde

Ethvert samarbejde starter med et indledende møde, hvor vi får defineret vores fælles projekt.
Det indledende møde er uforpligtende, har ca. en times varighed og er gratis for dig. Kontakt os gerne.

2. Før ansøgning

Har du et præcist billede af, hvad du gerne vil opnå? Ved du præcis hvilke fonde der matcher dine behov? Har du selv kompetencerne og tiden til at gennemføre en ansøgningsproces?

Er der ressourcer nok til rådighed til medfinansieringen, og hvor meget egentid skal der til?

Er projektets idé stærk nok til at overbevise en ekstern evaluator – er der tilstrækkelig innovationshøjde, har projektet nyhedsværdi?

Det er nogle af de spørgsmål vi kan hjælpe dig med at besvare. Enten gennem en sparringsproces, der skal hjælpe dig til selv at gennemgå processen, eller ved at udarbejde en fondsstrategi.

Afhængig af materialets omfang, kan vi tilbyde en gennemgang af dine ideer og allerede udarbejdet materiale, med henblik på en kvalificering og sparring om mulige fonde.

En fondsstrategi, hvor vi udarbejder materialet og finder fonde koster typisk 6-12.000 kr. afhængig af omfang.

Fondsansøgning.dk har vi lavet en simpel guide, der kan hjælpe dig til at vurdere, hvorvidt dit projekt er fondsegnet. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker guiden tilsendt. Guiden kan hjælpe dig til at sikre det bedst mulige grundlag for valg af mulige fonde og den bedst mulige forberedelse til en egentlig ansøgning.

For en drøftelse af dine muligheder og et uforpligtende tilbud, kontakt os gerne.

3. Ansøgning

Vi kan udarbejde hele ansøgningen for dig, hvor du alene bidrager med overlevering af viden og data gennem interviews. Vælger du selv at skrive, skal du være opmærksom på, at alle fonde og puljer har forskellige krav til ansøgningens udformning og formalia.
Ved alle fonde vil du dog opleve, at du i en eller anden form skal redegøre for din projektidé, du skal kunne svare på hvad du vil opnå med dit projekt og ofte også, hvad der er det nye/det der sikrer fondens formål opfyldt. I arbejdet med ansøgningen kan du med fordel udarbejde en tjekliste med fondens formelle krav, som du i hele ansøgningsprocessen holder dit ansøgningsmateriale op imod. Du skal hele tiden tjekke at du får formuleret de rette delmål og at de matcher fondens krav.

Ofte kan det svare sig at tage kontakt til fondsbestyreren en eller flere gange i processen, så du er helt sikker på at opfylde både fondens krav og fondens formål.

Skriver vi for dig, sørger vi for at alle fondens kriterier og krav overholdes. Vi leverer også modeller til projektplaner og budget, beregning af eksempelvis medfinansiering med objektive omkostningsberegningsmodeller og vi kan være behjælpelige med at finde de rette projektpartnere.
Hos Fondsansøgning.dk er en ansøgning et partnerskab, hvor du leverer projektet og vi leverer ansøgningen – og vi deler risikoen. Du betaler således kun en mindre del af honoraret ved opstart. Den sidste del faktureres kun, hvis du får tilsagn om tilskud fra fonden du søger.

Ønsker du et uforpligtende tilbud, er du velkommen til at tage kontakt til os.

4. Projektadministration

Når din fondsansøgning er imødekommet, er der kun tilbage at gennemføre projektet. Det kræver ikke kun den projektledelse du måske kender til, men også en løbende administration i forhold til de tildelte fonds- eller puljemidler.

Omfanget af de fondsadministrative opgaver er forskellige fra fond til fond, men omfatter som oftest løbende tilbagemeldinger på fremdrift, dokumentation af realiseret medfinansiering og dokumentation af opnået resultat.

De fleste fonde reducerer i de tildelte bevillinger, hvis man ikke overholder de aftalte tilbagemeldinger eller ikke formår at dokumentere erlagt medfinansiering.

Vi kan assistere dig med den løbende administration, så du sikrer dig at alle formalia overholdes. Det vil sikre dig mod ubehagelige overraskelser, når de sidste fondskroner skal udbetales.

Der er ofte fuld dækning af administrative opgaver, og vi hjælper gerne på fast pris efter aftale.

Vi kan også være behjælpelige i forhold til projektledelse, samt eventuelle kontraktforhandlinger og partnerskabsaftaler – på timebasis eller som en del af pakken.